výmarský ohař Hanky Panky With SIRIUS NOVA

SIREVA MINSTERGATE PAGANINI

SIREVA TWISTER

SIREVA RAINSTORM AT HEPLAN

ROXBERG RAINMAKER

CARENAGE PIZAZZ AT SIREVA

SIREVA JUST MISTBEHAVING

HILLSIDE SULTAN OF RA

JUST JASMINE AROUND SIREVA

SIREVA ROYALTY AT MINSTERGATE

NARSRAD ROYAL COACHMAN AT ORMEROD

FLIMMORIC FANCLUB

ANSONA PURDEY

SIREVA KORMA

SIREVA SQUASH OF COASTEDGE

SIREVA SAMOSA

EŠÍR Z VTELENSKÝCH STRÁNÍ

SIREVA DRAKE AT SIRIUS NOVA

SIREVA DUEY

KHAMSYNN CARDINAL SYNN

SH CH/IR SH CH SIREVA PHANCUE

SH CH SIREVA BUSY

SH CH SIREVA TIME HONOURED

CH CARENAGE PIZZAZ AT SIREVA

ANNY OD KOPŘIVKY

PRIM Z DANČÍ PASEKY

AMOR Z ALTOVA DVORA

ALMA Z VICHLE

AJKA Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY

BRIT OD FREJLACHŮ

FANDA OD MUMLAVY